ZAWARTOŚĆ KOSZYKA

ilość produktów: 0
wartość: 0.00

o firmie promocje nowości bestsellery polecamy newsletter
temat miesiąca program rabatowy formy płatności regulamin sklepu kącik informacyjny kontakt
21 listopada 2017 - imieniny: Janusza, Marii, Reginy

  Biustonosze

   Ciąża i karmienie

   Na duże biusty

  Figi

  Rajstopy

   Poliamid

   Gładkie

   Kabaretki

   Legginsy

   Microfibra

   Modelujące sylwetkę

   Podkolanówki

   Pończochy

   Skarpetki

   Wzorzyste

   Przeciwżylakowe

  HANNA STYLE

   Stringi

   Majtki

   Bokserki

   Biustonosze

   Top

   Koszulki

   Bluzki

   Body


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
www.solo.com.pl
 1. Właścicielem sklepu internetowego jest :
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SOLO"
  Krzysztof Fabijański
  20-950 Lublin ul. Mełgiewska 74
  NIP 712-005-03-00
  REGON 004161728
  Adres mailowy: solo@solo.com.pl
  Telefon/ Fax (48)81/746 58 33; 746 58 34; 745 06 90; 745 00 85
  znajdujący się pod adresem www.solo.com.pl zwany w dalszej części regulaminu
  Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
  Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
  Regulaminu zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz
  wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta
  do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym
  podmiotom dla celów marketingowych.
  Złożone zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  Dopuszcza się istnienie przerw w realizacji zamówień Konsumentów o czym
  informowani są oddzielnym komunikatem.
  Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze, zwyczajowo w ciągu
  2 dni od momentu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w momencie
  Skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Konsumenta produktów
  i/lub zaksięgowaniu przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
 3. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat.(K.C.Art.11-24).
  Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.
 4. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka
  produktów z oferty sklepu poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zgodnie
  z informacjami podanymi na w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia
  przez Konsumenta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą e-maila lub przez
  kontakt telefoniczny.
 5. Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową informację
  o złożonym zamówieniu (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość
  zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). Powinno ono zostać potwierdzone do
  realizacji przez Sklep.
 6. Sklep prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas
  komunikacją ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych - w szczególności
  imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione
  formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego przez Konsumenta zamówienia
  w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia
  oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.
 8. Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze przesyłki, poprzez
  płatności PayU, przelewem na konto P.W."SOLO" Krzysztof Fabijański.
  Formy płatności opisane są w: Formy płatności i wysyłki
 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty
   na konto P.W."SOLO" Krzysztof Fabijański
  3. w przypadku zamówień płatnych poprzez PayU - w chwili poprawnej autoryzacji
   płatności.
 10. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie wpłynie należność
  Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania złożonego zamówienia.
 11. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany
  jest przez Sklep o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję
  o sposobie jego realizacji:
  1. częściowa realizacja
  2. wydłużenie czasu oczekiwania
  3. anulowanie całości zamówienia.
 12. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Konsumenta składa się czas
  skompletowania towaru oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej lub kurierowi GLS.
  Na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Konsumenta adres, przy czym
  uwzględniane są tu tylko dni robocze.
 13. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych
  i prawnych.
 14. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich
  i stanowią wartość brutto (zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT).
  Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów wysyłki.
 15. Do każdego zamówienia wystawiana jest dla Konsumenta faktura VAT.
 16. Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailem pod
  adresem solo@solo.com.pl do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep do
  wysyłki.
 17. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać
  dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu
  skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że
  Sklep i Konsument postanowią wspólnie inaczej.
 18. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany
  przez Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie np .Pocztę Polską lub
  firmę kurierską GLS. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z:
  Koszty wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny" w razie
  przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewożnika Konsument obowiązany
  jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub
  uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
  ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep. Sposób
  badania jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe ( Dz.U. 1984 Nr 53 poz.272 art.74 i
  następne). Ustawodawca przewidział ,iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę
  (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub
  uszkodzenia przesyłki.
 19. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie
  14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny składając Sklepowi stosowne
  oświadczenie na piśmie. Termin 14 dni liczy się od dnia, w którym nastąpiło
  dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
  przed jego upływem .Wzór formularz odstąpienia od umowy jest do pobrania tutaj.
 20. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument
  jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
  niezmienionym , chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny
  i nie został w żaden sposób zniszczony. Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaż
  będzie mile widziane. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie póżniej niż
  w terminie 14 dni kalendarzowych .Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
 21. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest
  dotknięta wadą (wada-zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie
  ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu www.solo.com.pl, gdy
  rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym),a w chwili zawarcia umowy
  Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest
  pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym tutaj, w
  terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi
  przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną
  bez wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty
  wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.
 22. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy
  produktów były zgodne ze stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości
  prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod
  adresem solo@solo.com.pl.
 23. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29
  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz.1182 z
  późniejszymi zmianami).
  Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich
  poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystania.
 24. Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do sklepu za
  pobraniem.
 25. W przypadku zamówienia zapłaconego przelewem na konto bankowe P.W."SOLO"
  lub poprzez PayU , gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości,
  Sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej
  pozycji lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto
  bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub
  jego korekty.
 26. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu
  Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu
  Cywilnego.


 27. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


  Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient
  wszedł w posiadanie rzeczy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować:
  P.W."SOLO" Krzysztof Fabijański
  20-950 Lublin, ul. Mełgiewska 74
  Tel/fax 81/746 58 33;746 58 34;746 06 90;745 00 85, e-mail: solo@solo.com.pl
  o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
  oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  Klient może skorzystać z wzoru formularz odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
  obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał
  informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwraca się Klientowi wszystkie
  otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy do Klienta, niezwłocznie, a w każdym
  przypadku nie póżniej niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o
  decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności odbywa
  się na wskazane przez Klienta konto bankowe lub w inny sposób przez niego zadysponowany.
  Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie
  póżniej niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.
  Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za
  zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  WYMIANY , REKLAMACJE


  W przypadku , gdy zamówienie nie będzie spełniać oczekiwań Klienta, ma on możliwość
  wymiany lub zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego
  otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, z metkami,
  "pozbawionych zapachu" (np. kremy, perfumy).
  Wymiana
  W celu wymiany zakupionego towaru należy zapakowane produkty odesłać na adres:
  P.W."SOLO" Krzysztof Fabijański
  ul. Mełgiewska 74 , 20-950 Lublin
  Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
  Do przesyłki prosimy, o ile jest taka możliwość, dołączyć kopię faktury VAT otrzymanej z
  towarem.
  Prosimy także o dołączenie wypełnionego formularza wymiany. Formularz wymiany.
  Jeżeli wartość zamówienia wymiennego przekracza wartość odesłanych produktów Sklep
  poinformuje Klienta o wysokości dopłaty.
  W przypadku wymiany towaru zakupionego przez Konsumenta Sklep wylicza różnicę miedzy
  Jednostkowymi kosztami wysyłki zamówienia, które zostało dokonane pierwotnie, a kosztami
  wysyłki nowo zamówionych towarów. Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru
  w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu.
  Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki
  przez Konsumenta nie podlega zwrotowi/wymianie.
  Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, bez metek
  lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony) będzie odesłany na koszt Konsumenta.
  Reklamacje
  Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz .Formularz reklamacji.
  Towar wraz, jeżeli jest taka możliwość, kopią faktury VAT otrzymanej z towarem oraz
  wypełnionym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres:
  P.W."SOLO" Krzysztof Fabijański, ul. Mełgiewska 74 , 20-950 Lublin
  Reklamacja zostanie rozpatrzona prze Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia
  reklamowanego produktu wraz w wymaganymi dokumentami.
  W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może
  się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
  Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do Sklepu za pobraniem.
  Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest odesłanie czystego produktu
  oraz dołączenie pisemnego zawiadomienia w wadzie na stosownym formularzu w terminie
  do 1 miesiąca od daty jej wykrycia oraz odesłanie produktu.
  W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany i naprawy rzeczy ponosi Sklep.
  Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest
  dotknięta wadą(wada-zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma
  właściwości, o których było napisane w serwisie Sklepu SOLO, gdy rzecz wydano w stanie
  niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.
  Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do:
  - odstąpienia od umowy
  - obniżenia ceny
  - wymiany wadliwej rzeczy na inną bez wad
  - usunięcia wady.
  Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów,
  Sklep zwróci Konsumentowi równowartość ceny zapłaconej przez niego na towar wraz z
  kosztami dostarczenia towaru.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe
  przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U.
  nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy
  z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za
  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
  LOGOWANIE
Adres e-mail:
Hasło:
Rejestracja
  WYSZUKIWARKA
Wpisz szukane wyrażenie
  
  POLECAMY
 Biustonosz Maja 582 Biały
Pokaż więcej
zobacz opis produktu

Piękno, nowoczesność i komfort ...

 Biustonosz Zofia 581 Czarny
Pokaż więcej
zobacz opis produktu

Poczuj się kobieco......VIKIstrona główna  |  regulamin  |  kontakt

Bielizna rajstopy, pończochy, body figi, koszulki, bokserki, slipy, stringi