ZAWARTOŚĆ KOSZYKA

ilość produktów: 0
wartość: 0.00

o firmie promocje nowości bestsellery polecamy newsletter
temat miesiąca program rabatowy formy płatności regulamin sklepu kącik informacyjny kontakt
21 luty 2018 - imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

  Biustonosze

   Ciąża i karmienie

   Na duże biusty

  Rajstopy

   Wyprzedaże okazjonalne

   Gładkie

   Kabaretki

   Microfibra

   Modelujące sylwetkę

   Podkolanówki

   Poliamid

   Pończochy

   Przeciwżylakowe

   Skarpetki

   Wzorzyste

  HANNA STYLE

   Stringi

   Majtki

   Bokserki

   Biustonosze

   Top

   Koszulki

   Bluzki

   Body


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
www.solo.com.pl
 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest :
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SOLO"
  Krzysztof Fabijański
  20-950 Lublin ul. Mełgiewska 74
  NIP 712-005-03-00
  REGON 004161728
  Adres mailowy: solo@solo.com.pl
  Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  Telefon/ Fax (48)81/746 58 33; 746 58 34; 745 06 90; 745 00 85
  Sklep znajdujący się pod adresem www.solo.com.pl zwany w dalszej części regulaminu
  Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
  Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
  Regulaminu zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz
  wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta
  do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym
  podmiotom dla celów marketingowych.
  Złożone zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


 2. Definicje:


  Administrator - oznacza administratora Sklepu, czyli P. W. Solo Krzysztof Fabijański, ul. Mełgiewska 74, 20-950 Lublin, NIP 712-005-03-00. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

  Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem www.solo.com.pl;

  Klient ( kupujący, usługobiorca ) - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
  czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej ale posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu
  w Sklepie;

  Produkt - produkty, prezentowane w sklepie internetowym, mogące by
  przedmiotem umowy sprzedaży;

  Materiały - wszelkie treści oraz zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu;

  Rejestracja - założenie konta Klienta poprzez podanie danych osoby fizycznej (imię,
  nazwisko, adres, telefon i adres mailowy) lub danych osoby prawnej (nazwa, adres, NIP,
  telefon, i adres mailowy) oraz wybór hasła niezbędnych do korzystania ze Sklepu;

  Koszyk - funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wybór i dodawanie oraz usuwanie
  oferowanych produktów do zamówienia;

  UODO - ustawa dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.);

  Umowa Konta Klienta – nieodpłatna, dobrowolna umowa o świadczenie usług drogą
  elektroniczną, dotycząca możliwości korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu
  internetowego;

  Zamówienie - dodanie dostępnych na stronie Sklepu produktów do Koszyka i
  potwierdzenie chęci zakupu poprzez kliknięcie w link przesłany przez Sklep mailem;

  Adres dostawy - adres, który Klient wskazuje Sklepowi jako miejsce dostarczenia
  Zamówienia;

  Formy płatności - sposoby dokonania zapłaty za złożone w Sklepie Zamówienie: przelew
  bankowy, płatność poprzez serwis Pay U, przy odbiorze/za pobraniem ;

  Sposoby dostawy - sposoby dostarczenia zamówienia pod wskazany przez klienta adres
  dostawy;

  Rachunek bankowy - numer konta bankowego Firmy:
  BGŻ BNP Paribas S.A. O/Lublin 28 2030 0045 1110 0000 0284 0440

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  Dopuszcza się istnienie przerw w realizacji zamówień Klientów o czym
  informowani są oddzielnym komunikatem.
  Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze, zwyczajowo w ciągu
  2 dni od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie
  skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów
  i/lub zaksięgowaniu przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.


 4. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat.(K.C.Art.11-24).
  Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.


 5. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie do Koszyka
  produktów z oferty sklepu poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zgodnie
  z informacjami podanymi na w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia
  przez Klienta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą e-maila lub przez
  kontakt telefoniczny.


 6. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację
  o złożonym zamówieniu (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość
  zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). Powinno ono zostać potwierdzone przez
  Klienta do realizacji poprzez kliknięcie linku w otrzymanym ze Sklepu mailu.


 7. Sklep prosi Klienta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas
  komunikacją ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych - w szczególności
  imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione
  formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.


 8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego przez Klietna zamówienia
  w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia
  oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.


 9. Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze przesyłki, poprzez
  płatności PayU, przelewem na konto P.W."SOLO" Krzysztof Fabijański.
  Formy płatności opisane są w: Formy płatności i wysyłki


 10. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty
   na koncie bankowym P.W."SOLO" Krzysztof Fabijański
  3. w przypadku zamówień płatnych poprzez PayU - w chwili poprawnej autoryzacji
   płatności.


 11. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie wpłynie należność
  Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania złożonego zamówienia.


 12. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany
  jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję
  o sposobie jego realizacji:
  1. częściowa realizacja
  2. wydłużenie czasu oczekiwania
  3. anulowanie całości zamówienia.


 13. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Klienta składa się czas
  skompletowania towaru oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej lub kurierowi GLS
  na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym
  uwzględniane są tu tylko dni robocze.


 14. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych
  i prawnych.


 15. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich
  i stanowią wartość brutto (zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT).
  Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów wysyłki.


 16. Do każdego zamówienia wystawiana jest dla Klienta faktura VAT.


 17. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailem pod
  adresem solo@solo.com.pl do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep do
  wysyłki.


 18. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać
  dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu
  skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że
  Sklep i Klient postanowią wspólnie inaczej.


 19. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany
  przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie np .Pocztę Polską lub
  firmę kurierską GLS. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z:
  Koszty wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny" w razie
  przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewożnika Klient obowiązany
  jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub
  uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
  ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep. Sposób
  badania jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe ( Dz.U. 1984 Nr 53
  poz.272 art.74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez
  odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub
  uszkodzenia przesyłki.


 20. Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie
  14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny składając Sklepowi stosowne
  oświadczenie na piśmie. Termin 14 dni liczy się od dnia, w którym nastąpiło
  dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
  przed jego upływem .Wzór formularz odstąpienia od umowy jest do pobrania tutaj.

 21. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient
  jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
  niezmienionym , chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania,
  jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Dołączenie do paczki dokumentu
  sprzedaży będzie mile widziane. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie,
  nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.


 22. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest
  dotknięta wadą (wada-zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie
  ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu www.solo.com.pl, gdy
  rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy
  Klient o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest
  pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym tutaj, w
  terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Klientowi
  przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy
  na inną bez wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni
  od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.


 23. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy
  produktów były zgodne ze stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości
  prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny (+48) 81/746 58 33;
  746 58 34; 745 06 90; 745 00 85 , bądź mailowy pod adresem solo@solo.com.pl.


 24. Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do sklepu za
  pobraniem.


 25. W przypadku zamówienia zapłaconego przelewem na konto bankowe P.W."SOLO"
  lub poprzez PayU, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości,
  Sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej
  pozycji lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto
  bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub
  jego korekty.


 26. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu
  Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu
  Cywilnego.


 27. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w
  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
  trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 28. Przeglądanie oferty sklepu www.solo.com.pl nie wymaga rejestracji, jednakże składanie
  zamówień możliwe jest dopiero po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

 29. Do przeglądania Sklepu niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz
  zaakceptowanie Polityki Prywatności.

 30. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową
  lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w
  zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu
  przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 31. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub
  kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie
  dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi
  obsługującemu powyższe płatności w Sklepie .


  Ochrona danych osobowych
  Dane osobowe są u nas bezpieczne
  Firma P.W "SOLO", właściciel sklepu www.solo.com.pl zobowiązuje się do ochrony danych
  osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. z 2010 r. nr
  229, poz. 1497 z późn. zm.) "O ochronie danych osobowych". Klienci
  sklepu www.solo.com.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz
  wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją
  zamówienia. Firma P.W "SOLO" nigdy nie udostępniała i nigdy nie będzie udostępniać
  żadnych danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z
  realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail.


  Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów (Kupujących):
  imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;
  adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto) ID klienta.
  Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne – może jednak
  być niezbędne dla prawidłowego zawarcia umowy i realizacji zamówień opisywanych
  w niniejszym Regulaminie.

  Chronimy Twoje dane
  Wszystkie dane osobowe naszych klientów są zabezpieczone przed jakimkolwiek
  niepowołanym użyciem. Serwery są należycie zabezpieczone i umieszczone
  w chronionych pomieszczeniach. Nie ma zatem możliwości by dane osobowe
  stały się w jakikolwiek sposób własnością osób trzecich.
  Dane osobowe, które podajesz przy zakupach w naszym sklepie są należycie
  chronione, wykorzystujemy je tylko do zrealizowania zamówienia i wszystkiego
  co z tym związane.

  Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek serwisów w domenie
  www.solo.com.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia
  wydaneprzez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie
  danych osobowych.

  Jeżeli podejrzewasz że ktoś bezprawne korzystania z twojego konta poinformuj nas
  telefonicznie lub poprzez e-mail.

  Ochrona transmisji
  Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła
  – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

  Wykorzystanie plików cookies
  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości
  stron solo.com.pl do Państwa preferencji, uwierzytelnienia Państwa w serwisie w celu
  udostępnienia treści dostępnych wyłącznie dla zalogowanych użytkowników oraz w
  celu tworzenia statystyk wykorzystania naszych usług. Pliki cookies mogą być
  przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub do momentu usunięcia
  ich z przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie plików cookies
  prosimy o wyłączenie możliwości ich umieszczania w ustawieniach swojej
  przeglądarki.


  Przetwarzanie innych danych użytkowników serwisów w domenie www.solo.com.pl
  W serwisach w domenie www.solo.com.pl zbieramy także informacje zawarte w logach
  systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych
  z administracją naszymi serwerami, tworzeniem anonimowych statystyk odwiedzin.

  Adres korespondencyjny
  P.W SOLO Krzysztof Fabijański
  ul. Mełgiewska 74
  20-950 Lublin
  E-mail: solo@solo.com.pl


  Możliwość anulowana newslettera (usunięcie adresu z bazy)

  - w każdym mailu znajdziesz link „rezygnacja z newslettera“ - po kliknięciu i potwierdzeniu anulacji przysyłania informacji o nowościach i promocjach Twój mail zostanie skasowany z bazy danych

  - w ustawieniach swojego konta możesz anulować przysyłanie informacji o nowościach i promocjach

  - wyślij na adres solo@solo.com.pl mail o chęci rezygnacji z newslettera  Możliwość usunięcia danych osobowych
  Jeśli chcesz usunąć dane osobowe z naszej bazy, skontaktuj się z nami pisząc na adres
  solo@solo.com.pl. Wszelkie dane zostaną usunięte.

  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


  Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować: P.W."SOLO" Krzysztof Fabijański, 20-950 Lublin, ul. Mełgiewska 74, tel/fax 81/746 58 33;746 58 34;746 06 90;745 00 85, e-mail: solo@solo.com.pl o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularz odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwraca się Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy do Klienta, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie póżniej niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności odbywa się na wskazane przez Klienta konto bankowe lub w inny sposób przez niego zadysponowany. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  WYMIANY , REKLAMACJE


  W przypadku , gdy zamówienie nie będzie spełniać oczekiwań Klienta, ma on możliwość wymiany lub zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, z metkami, "pozbawionych zapachu" (np. kremy, perfumy).
  Wymiana
  W celu wymiany zakupionego towaru należy zapakowane produkty odesłać na adres: P.W."SOLO" Krzysztof Fabijański, ul. Mełgiewska 74, 20-950 Lublin. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem. Do przesyłki prosimy, o ile jest taka możliwość, dołączyć kopię faktury VAT otrzymanej z towarem. Prosimy także o dołączenie wypełnionego formularza wymiany. Formularz wymiany. Jeżeli wartość zamówienia wymiennego przekracza wartość odesłanych produktów Sklep poinformuje Klienta o wysokości dopłaty. W przypadku wymiany towaru zakupionego przez klienta, Sklep wylicza różnicę miedzy jednostkowymi kosztami wysyłki zamówienia, które zostało dokonane pierwotnie, a kosztami wysyłki nowo zamówionych towarów. Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez klienta nie podlega zwrotowi/wymianie. Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony) będzie odesłany na koszt klienta.
  Reklamacje
  Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz .Formularz reklamacji. Towar wraz, jeżeli jest taka możliwość, kopią faktury VAT otrzymanej z towarem oraz wypełnionym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres: P.W."SOLO" Krzysztof Fabijański, ul. Mełgiewska 74 , 20-950 Lublin. Reklamacja zostanie rozpatrzona prze Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz w wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do Sklepu za pobraniem. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest odesłanie czystego produktu oraz dołączenie pisemnego zawiadomienia o wadzie na stosownym formularzu w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia oraz odesłanie produktu. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany i naprawy rzeczy ponosi Sklep. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada-zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie Sklepu SOLO, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy klient o niej nie wiedział. Z tytułu rękojmi klientowi przysługuje prawo do:
  - odstąpienia od umowy
  - obniżenia ceny
  - wymiany wadliwej rzeczy na inną bez wad
  - usunięcia wady.
  Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, Sklep zwróci klientowi równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

  LOGOWANIE
Adres e-mail:
Hasło:
Rejestracja
  WYSZUKIWARKA
Wpisz szukane wyrażenie
  
  POLECAMY
 Biustonosz Nina 583 Beżowy
Pokaż więcej
zobacz opis produktu

Kwintesencja wygody i piękna


 Biustonosz Maja 582 Czarny
Pokaż więcej
zobacz opis produktu

Piękno, nowoczesność i komfort ...strona główna  |  regulamin  |  kontakt

Bielizna rajstopy, pończochy, body figi, koszulki, bokserki, slipy, stringi